تور مالزی 1 دی و 20 دی 96

شماره پکیج: 96.130.11
مکان ها: مالزی
مدت اقامت: 7 شب127 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ماهان
تاریخ سفر: شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
قیمت : از 1,890,000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SANI SANDPIPER
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,890,000 2,210,000 1,440,000 1,350,000
- ON REQUEST
2 FLAMINGO
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,950,000 2,380,000 1,550,000 1,420,000
AMPANG ON REQUEST
3 MAY TOWER
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,950,000 2,380,000 1,550,000 1,420,000
MERDEKA ON REQUEST
4 GRAND SEASON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,130,000 2,690,000 1,660,000 1,450,000
- ON REQUEST
5 ROYAL BINTANG
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,180,000 2,830,000 1,700,000 1,480,000
BUKIT BITAN ON REQUEST
6 FURUMA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,270,000 2,990,000 1,810,000 1,520,000
- ON REQUEST
7 NOVOTEL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,320,000 3,070,000 1,850,000 1,540,000
- ON REQUEST
8 DORSETT REGENCY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,360,000 3,160,000 1,880,000 1,560,000
BUKIT BITAN ON REQUEST
9 CONCORD
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,450,000 3,340,000 1,950,000 1,590,000
KLCC ON REQUEST
10 PACIFI REGENCY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,430,000 3,230,000 1,910,000 1,570,000
KLCC ON REQUEST
11 SWISS GARDEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,430,000 3,230,000 1,910,000 1,570,000
PWTC ON REQUEST
12 BERJAYA TIMES SQUARE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,490,000 3,390,000 0 1,610,000
TIMES AQUAR ON REQUEST
13 ISTANA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,600,000 3,990,000 0 2,030,000
KLCC ON REQUEST
14 RENAISSANCE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,640,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000
KLCC ON REQUEST
15 ROYAL CHULAN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,640,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000
CONLAY ON REQUEST
16 HILTON BY DOUBLE TREE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,790,000 3,690,000 2,120,000 1,670,000
TUN RAZAK ON REQUEST
17 SHERATON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,820,000 4,030,000 2,230,000 1,740,000
SULTAN ESMAEIL ON REQUEST
18 INTERCONTINENTAL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,850,000 4,100,000 2,390,000 1,750,000
KLCC ON REQUEST