تور دبی ویژه 11 تا 29 شهریور 1396

شماره پکیج: 2sep تا 20sep-اصلاحیه 4
مکان ها: دبی
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ایران ایر - ایرعربیا - ماهان
تاریخ سفر: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
قیمت : از 1.179.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 PHOENIX
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,179,000 1,399,000 1,249,000 1,059,000
شب اضافه تومان 89,000 179,000 89,000 0
Deira ON REQUEST
2 SADAF
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,239,000 1,419,000 1,239,000 1,059,000
شب اضافه تومان 89,000 179,000 89,000 0
- ON REQUEST
3 SIGNATURE INN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,239,000 1,419,000 1,279,000 1,059,000
شب اضافه تومان 89,000 179,000 89,000 0
- ON REQUEST
4 SUN &SANDS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,259,000 1,459,000 1,269,000 1,059,000
شب اضافه تومان 89,000 179,000 99,000 0
- ON REQUEST
5 FORTUNE PEARL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,259,000 1,459,000 1,289,000 1,059,000
شب اضافه تومان 89,000 179,000 99,000 0
DEIRA ON REQUEST
6 DUBAI PALM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,259,000 1,459,000 1,319,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 89,000 179,000 99,000 0
- ON REQUEST
7 DORUS HOTEL(EX.MONTREAL)
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,289,000 1,499,000 1,299,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 99,000 199,000 139,000 0
HB تومان 1,359,000 1,639,000 1,349,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
8 LAND MARK RIQQA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,289,000 1,499,000 1,329,000 1,059,000
شب اضافه تومان 99,000 199,000 139,000 0
HB تومان 1,329,000 1,599,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 129,000 0
DEIRA ON REQUEST
9 ST. GEORGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,319,000 1,569,000 1,229,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 119,000 0
- ON REQUEST
10 DELMON PALACE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,319,000 1,569,000 1,309,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 119,000 0
DEIRA ON REQUEST
11 SUMMIT HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,319,000 1,569,000 1,339,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 119,000 0
HB تومان 1,359,000 1,639,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
Deira ON REQUEST
12 FORTUNE GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,319,000 1,569,000 1,339,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 119,000 0
HB تومان 1,359,000 1,639,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
OMAR BIN KHATAB ON REQUEST
13 ORCHID HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,329,000 1,599,000 1,339,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 129,000 0
DEIRA ON REQUEST
14 RAIN TREE HOTEL / EX.SUHA CITY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,329,000 1,599,000 1,369,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 129,000 0
HB تومان 1,419,000 1,769,000 1,499,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 169,000 0
City Center ON REQUEST
SUPERIOR.R
15 ABJAR GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,329,000 1,599,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 129,000 0
- ON REQUEST
16 CLARIDGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,359,000 1,639,000 1,349,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
CLASSIC R
17 CALIFORNIA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,359,000 1,639,000 1,369,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
18 NIHAL PALACE / METROPOLITAN DEIRA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,359,000 1,639,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
19 SUBA HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,359,000 1,639,000 1,349,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
HB تومان 1,419,000 1,769,000 1,409,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 169,000 0
- ON REQUEST
20 AVENUE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,359,000 1,639,000 1,359,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
HB تومان 1,419,000 1,769,000 1,429,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 169,000 0
DEIRA ON REQUEST
PREMIUM.R
21 STAR METRO DEIRA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,369,000 1,679,000 1,379,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
- ON REQUEST
CLASSIC . R
22 LAND MARK PLAZA BANIYAS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,369,000 1,679,000 1,349,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
- ON REQUEST
23 GRANDEUR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,389,000 1,699,000 1,389,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
24 COPTHORNE HOTEL DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,389,000 1,699,000 1,389,000 1,059,000
شب اضافه تومان 119,000 239,000 129,000 0
- ON REQUEST
25 CITY SEASON TOWERS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,389,000 1,699,000 1,409,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 119,000 239,000 129,000 0
DEIRA ON REQUEST
PREMIUM.R
26 RAIN TREE ROLLA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,419,000 1,769,000 1,439,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 169,000 0
HB تومان 1,499,000 1,919,000 1,509,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 179,000 0
- ON REQUEST
27 CARLTON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,419,000 1,769,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 169,000 0
- ON REQUEST
DLX.R
28 CITY STAR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,439,000 1,809,000 1,429,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 149,000 0
Salahuddin Road ON REQUEST
29 GLORIA HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,439,000 1,809,000 1,479,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 149,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
ONE BEDROOM
30 MOSCOW
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,439,000 1,809,000 1,459,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 149,000 0
HB تومان 1,609,000 2,199,000 1,639,000 1,059,000
شب اضافه تومان 199,000 399,000 209,000 0
DEIRA ON REQUEST
31 CITY SEASON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,869,000 1,519,000 1,059,000
شب اضافه تومان 149,000 299,000 169,000 0
DEIRA ON REQUEST
PREMIUM.R
32 ASIANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,469,000 1,869,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 149,000 299,000 169,000 0
DEIRA ON REQUEST
33 TOWERS ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,509,000 1,959,000 1,489,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 169,000 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
CLASSIC.R
34 LOUTOS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,509,000 1,959,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 169,000 0
- ON REQUEST
ONE BED ROOM
35 AVANI DEIRA DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,519,000 1,939,000 1,539,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 169,000 0
DEIRA ON REQUEST
AVANI.R
36 HILTON DUBAI CREEK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,519,000 1,939,000 1,489,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 169,000 0
HB تومان 1,759,000 2,399,000 1,699,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 209,000 0
- ON REQUEST
37 SHERATON GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,569,000 2,029,000 2,199,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 389,000 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
38 FLORA GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,869,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 149,000 299,000 169,000 0
Al Rigga Street ON REQUEST
SUPERIOR.R
39 MILLENIUM PLAZA SUPERIOR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,499,000 1,919,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 179,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
40 GRAND HAYAT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,759,000 2,399,000 1,669,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 209,000 0
Sheikh Rashid ON REQUEST
CLUB CREEK
41 HYATT REGENCY CREEK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,679,000 2,269,000 1,669,000 1,059,000
شب اضافه تومان 219,000 439,000 219,000 0
Bur Dubai ON REQUEST
42 ROSE RAYHAAN BY ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,609,000 2,199,000 1,629,000 1,059,000
شب اضافه تومان 199,000 399,000 209,000 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
C.R
43 AVARI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,569,000 2,029,000 1,549,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
- ON REQUEST
44 HYATT REGENCY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,589,000 2,059,000 1,599,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 189,000 0
Deira ON REQUEST
45 SHERATON DUBAI CREEK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,589,000 2,059,000 1,589,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 189,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
CLASSIC.R
46 MILLINIUM PLAZA (SUPERIOR ROOM)
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,759,000 2,399,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 209,000 0
- ON REQUEST
47 MILLENIUM PLAZA PREMIUM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,609,000 2,199,000 1,569,000 1,059,000
شب اضافه تومان 199,000 399,000 209,000 0
HB تومان 1,829,000 2,559,000 1,799,000 1,059,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 249,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
48 PARK HYAT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,959,000 2,799,000 1,899,000 1,059,000
شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
- ON REQUEST
49 AMWAJ ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,159,000 3,219,000 2,159,000 1,059,000
شب اضافه تومان 379,000 759,000 379,000 0
Jumeirah Beach ON REQUEST
CLASSIC SEAVIEW .R

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور دبی 30 اردیبهشت ماه الی 7 خرداد ماه 97

  • ۰۱ خرداد