تور استانبول از آبان تا 9آذر (3 شب)

شماره پکیج: 96.601-4
مکان ها: استانبول
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: زاگرس
تاریخ سفر: شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
قیمت : از 799.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود.

توضیحات :

پرواز زاگرس برگشت جمعه +100.000 تومان
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس- لیدر فارسی زبان-ترانسفر -بیمه مساففرتی تا سقف 10.000 یورو - یک گشت شهری
کودک زیر دوسال 199.000 تومان - کودک بدون تخت 779.000 تومان

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SABENA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 799,000 1,057,000 799,000 779,000
TOPKOPI ON REQUEST
2 GRAND LIZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 799,000 1,057,000 799,000 779,000
SULTANAHMET ON REQUEST
3 GRAND MILAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 799,000 1,057,000 799,000 779,000
- ON REQUEST
4 KAYA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 859,000 1,118,000 859,000 779,000
- ON REQUEST
5 PRENS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 859,000 1,131,000 859,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
6 KAYA MADRID
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 859,000 1,131,000 859,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
7 MONTEGNA HERA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 859,000 1,106,000 859,000 779,000
- ON REQUEST
8 TOPKOPI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 859,000 1,131,000 859,000 779,000
FINDIKZADEH ON REQUEST
9 MONOPOL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 970,000 1,155,000 884,000 779,000
- ON REQUEST
10 ALFA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 999,000 1,180,000 970,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
11 SUGUT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,037,000 1,259,000 933,000 779,000
- ON REQUEST
12 SULTAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,044,000 1,303,000 921,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
13 ASPEN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,057,000 1,328,000 970,000 779,000
- ON REQUEST
14 STAYL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,057,000 1,316,000 995,000 779,000
- ON REQUEST
15 BUYUK KABEN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,094,000 1,180,000 946,000 779,000
- ON REQUEST
16 BERJER
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,150,000 1,514,000 1,033,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
17 AVANTGARDE LEVENT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,237,000 1,689,000 1,063,000 779,000
- ON REQUEST
18 THE CITY PORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 975,000 1,160,000 926,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
19 NANDA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,111,000 914,000 779,000
- ON REQUEST
20 MARINEM.
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,160,000 926,000 779,000
LALELI ON REQUEST
21 YUKSEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,185,000 963,000 779,000
- ON REQUEST
22 WHITE MONARCH
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,185,000 914,000 779,000
- ON REQUEST
23 VIZON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,185,000 914,000 779,000
SISLI ON REQUEST
24 BIRBEY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 988,000 1,185,000 914,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
25 CUMBALI PLAZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,012,000 1,222,000 914,000 779,000
Beyoğlu ON REQUEST
26 GOLDEN HILL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,012,000 1,185,000 914,000 779,000
FINDIKZADE ON REQUEST
27 GRAND HILARIUM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,025,000 1,259,000 963,000 779,000
YENI KAPI ON REQUEST
28 GRAND UNAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,025,000 1,259,000 963,000 779,000
YENI KAPI ON REQUEST
29 ALL SEASONS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,025,000 1,259,000 975,000 779,000
FINDIKZADEH ON REQUEST
30 HAMIDIYE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,025,000 1,136,000 914,000 779,000
- ON REQUEST
31 BLUE WAY CITY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
B.B تومان 1,037,000 1,247,000 926,000 779,000
- ON REQUEST
32 MYBADE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,037,000 1,284,000 963,000 779,000
SISLI ON REQUEST
33 IKBAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,049,000 1,308,000 938,000 779,000
- ON REQUEST
34 DORA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,049,000 1,308,000 926,000 779,000
DOLAPDERE ON REQUEST
35 ICON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,049,000 1,308,000 926,000 779,000
- ON REQUEST
36 BUDO
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,049,000 1,308,000 926,000 779,000
AKSARAY ON REQUEST
37 BLUE WAY HISTORY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
B.B تومان 1,062,000 1,308,000 938,000 779,000
- ON REQUEST
38 LALELI GONEN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,062,000 1,259,000 926,000 779,000
- ON REQUEST
39 GRAND PAMIR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,062,000 1,185,000 926,000 779,000
- ON REQUEST
40 MARMARYA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,062,000 1,308,000 963,000 779,000
YENI KAPI ON REQUEST
41 RAMADA GRAND BAZAR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,062,000 1,308,000 963,000 779,000
LALELI ON REQUEST
42 TAKSIM LINE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,068,000 1,345,000 951,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
43 THE BIANCHO
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,074,000 1,358,000 975,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
44 MISA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,074,000 1,358,000 938,000 779,000
- ON REQUEST
45 CARLTON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,086,000 1,234,000 938,000 779,000
LALELI ON REQUEST
46 GRAND HALIC
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,086,000 1,308,000 938,000 779,000
SISHANE ON REQUEST
47 GRAND ASIYAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,086,000 1,370,000 938,000 779,000
FATIH ON REQUEST
48 NOVA PLAZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,097,000 1,403,000 995,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
49 LE MIRAGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,097,000 1,403,000 965,000 779,000
OSMANBAY ON REQUEST
50 THE PEAK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,099,000 1,370,000 0 779,000
TAKSIM ON REQUEST
51 GRAND WASHINGTON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,099,000 1,308,000 951,000 779,000
- ON REQUEST
52 BLACK BIRD
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,099,000 1,370,000 963,000 779,000
- ON REQUEST
53 SISLI INSIDE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,099,000 1,407,000 975,000 779,000
SISLI ON REQUEST
54 ETERNO
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,099,000 1,358,000 938,000 779,000
- ON REQUEST
55 KLAS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,111,000 1,308,000 1,037,000 779,000
LALELI ON REQUEST
56 MARE PARK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,111,000 1,432,000 988,000 779,000
SISLI ON REQUEST
57 NIDYA GALATAPORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,123,000 1,321,000 0 779,000
- ON REQUEST
58 FERONYA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,123,000 1,432,000 1,000,000 799,000
TAKSIM ON REQUEST
59 GRAND GULSOY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,148,000 1,481,000 963,000 779,000
FATIH ON REQUEST
60 RIVA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,155,000 1,519,000 1,053,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
61 METROPOLITAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,170,000 1,549,000 980,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
62 VICENZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,173,000 1,432,000 988,000 779,000
- ON REQUEST
63 VENERA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,173,000 1,432,000 988,000 779,000
- ON REQUEST
64 CRYSTAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,184,000 1,549,000 995,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
65 KONAK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
B.B تومان 1,199,000 1,607,000 995,000 779,000
HARBIYE ON REQUEST
66 GRAND OZTANIK.
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,199,000 1,578,000 1,005,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
67 GOLDEN PARK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,199,000 1,578,000 995,000 779,000
- ON REQUEST
68 GOLDEN AGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,213,000 1,636,000 1,053,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
69 ZURICH
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,213,000 1,490,000 1,009,000 0
LALELI ON REQUEST
70 LAMARTINE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,228,000 1,665,000 1,053,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
71 AVANT GARDE TAKSIM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
B B تومان 1,242,000 1,694,000 1,068,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
72 NIPPON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,286,000 1,782,000 1,111,000 779,000
- ON REQUEST
73 LARES PARK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,315,000 1,694,000 0 779,000
TAKSIM ON REQUEST
74 CENTRAL PALACE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,374,000 1,957,000 1,082,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
75 TITANIC CITY TAKSIM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,374,000 1,957,000 1,111,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
76 LIONEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,096,000 1,392,000 948,000 779,000
FATIH ON REQUEST
77 RADISSON BLU
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,109,000 1,355,000 988,000 779,000
SISLI ON REQUEST
78 THE GREEN PARK METER
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,121,000 1,442,000 973,000 779,000
- ON REQUEST
79 LAUSOS PALACE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,133,000 1,466,000 973,000 779,000
SISLI ON REQUEST
80 DEDEMAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,170,000 1,540,000 985,000 779,000
BESIKTAS ON REQUEST
SUPRIOR.R
81 SURMELI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,183,000 1,565,000 1,035,000 779,000
BESIKTAS ON REQUEST
82 PLAZZO DONIZETTI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,183,000 1,540,000 1,010,000 779,000
BEYOGLU ON REQUEST
83 WYNDHAM OLD CITY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,763,000 2,725,000 1,282,000 779,000
LALELI ON REQUEST
84 BIZ CEVAHIR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,220,000 1,639,000 1,035,000 779,000
SISLI ON REQUEST
85 GRAND CEVAHIR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,244,000 1,565,000 1,022,000 799,000
SISLI ON REQUEST
86 NAZ CITY HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,252,000 1,690,000 1,078,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
87 MERCURE CITY BOSPHORUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,252,000 1,704,000 1,034,000 779,000
- ON REQUEST
SUPERIOR R
88 POINT BARBAROS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,252,000 1,704,000 1,034,000 779,000
BESIKTAS ON REQUEST
SUPERIOR R
89 DOUBEL TREE HILTON PIYALE PASA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,267,000 1,704,000 1,048,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
90 MERCURE BOMONTI .
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,296,000 1,792,000 1,048,000 779,000
OSMANBEY ON REQUEST
91 ARTS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,340,000 1,894,000 0 779,000
Harbiye ON REQUEST
92 CROWN PLAZA FLORYA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,384,000 1,967,000 1,048,000 779,000
- ON REQUEST
93 HILTON BOMONTI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
B.B تومان 1,398,000 1,996,000 1,107,000 779,000
SISLI ON REQUEST
94 RAMADA PLAZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,398,000 1,850,000 1,107,000 779,000
SISLI ON REQUEST
95 TITANIC PORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,413,000 1,996,000 1,136,000 779,000
- ON REQUEST
96 HOLIDAY INN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,413,000 1,879,000 1,311,000 779,000
TOPKAPI ON REQUEST
97 RADISSON BLUE SISLI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,442,000 2,084,000 1,121,000 779,000
SISLI ON REQUEST
98 THE ELYSIUM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,442,000 2,084,000 1,121,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
CLASSIC.R
99 ELITE WORLD
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,471,000 2,025,000 1,252,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
100 SWISSOTEL THE BOSPHORUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,515,000 2,229,000 1,165,000 779,000
- ON REQUEST
101 CONRAD
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,515,000 2,229,000 1,180,000 779,000
BESIKTAS ON REQUEST
102 HLTON BOSPHOROUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,544,000 2,288,000 1,180,000 779,000
HARBIYE ON REQUEST
GARDEN V
103 THE MARMARA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,617,000 2,317,000 1,165,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
104 FAIRMONT QUASAR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,617,000 2,433,000 1,150,000 779,000
- ON REQUEST
105 RIXOS PERA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,661,000 2,521,000 1,238,000 779,000
PERA ON REQUEST
DLX.R
106 GRAND HYATT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,675,000 2,550,000 1,238,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
107 CVK PARK BOSPHORUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,763,000 2,725,000 1,311,000 779,000
TAKSIM ON REQUEST
108 RAFFLES
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,390,000 3,979,000 1,602,000 779,000
SISLI ON REQUEST
109 SHANGRI - LA BOSPHORUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,477,000 4,081,000 1,646,000 779,000
- ON REQUEST
110 CIRGAN PALACE KEMPINSKI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 3,162,000 5,277,000 1,967,000 779,000
- ON REQUEST
111 FOUR SEASONS BOSPHORUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 3,323,000 5,393,000 2,054,000 779,000
- ON REQUEST

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور استانبول از30 اردیبهشت الی 20 خرداد 97(5شب)

  • ۰۲ خرداد
  • آفر تور استانبول 2 خرداد

  • ۰۲ خرداد
  • تور استانبول از 7 خرداد الی 20 خرداد 97(4شب)

  • ۰۷ خرداد
  • تور استانبول ویژه تعطیلات خرداد ماه 97(5 شب )

  • ۰۹ خرداد