تور کوش آداسی ویژه 23 شهریور 96

شماره پکیج: 96.614-1
مکان ها: کوش آداسی
مدت اقامت: 6 شب7 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: معراج - کیش ایر
تاریخ سفر: پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
قیمت : از 2.395.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

بیزینس کلاس کیش ایر و معراج +250.000 تومان
خدمات :ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی-یک گشت ازمیر روز آخر-بلیط زفت و برگشت با پرواز کیش ایر و معراج (ازمیر) - لیدر فارسی زبان
نرخ کودک زیر دو سال 150.000 تومان می باشد.

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 PANORAMAHILL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,395,000 2,795,000 1,895,000 1,245,000
- ON REQUEST
2 COST LIGHT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,445,000 2,795,000 1,895,000 1,245,000
- ON REQUEST
3 BLUE VISTA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,895,000 3,495,000 2,095,000 1,245,000
- ON REQUEST
4 ARIA CLAROS CLUBROOM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,095,000 3,795,000 2,245,000 1,245,000
- ON REQUEST
5 LABIRANDA EPHESUS PRINCESS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,095,000 3,795,000 2,245,000 1,245,000
- ON REQUEST
6 ARIA CLAROS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,295,000 3,895,000 2,295,000 1,245,000
- ON REQUEST
7 TUSAN BEACH
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,895,000 3,295,000 2,295,000 1,245,000
- ON REQUEST
8 RAMADA RESORT KUSADASI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,295,000 4,095,000 2,395,000 1,245,000
- ON REQUEST
9 SEA LIGHT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 3,395,000 4,395,000 2,395,000 1,245,000
- ON REQUEST
10 FANTASIA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,195,000 3,795,000 2,395,000 1,245,000
- ON REQUEST
11 LE BLUE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 3,195,000 3,995,000 2,395,000 1,245,000
- ON REQUEST
12 PALM WINGS KUSADASI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL 24HR تومان 3,195,000 3,995,000 2,395,000 1,245,000
- ON REQUEST
13 PINE BAY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 3,695,000 4,795,000 2,495,000 1,245,000
- ON REQUEST
14 PALM WINGSEPHESUS RESORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 3,445,000 4,295,000 2,495,000 1,245,000
- ON REQUEST
15 AMARA SEA LIGHT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 3,895,000 4,895,000 2,595,000 1,245,000
- ON REQUEST
16 SUNIS EFES ROYAL RESORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 4,345,000 5,595,000 2,895,000 1,245,000
- ON REQUEST
17 AQUA FANTASY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 4,295,000 5,595,000 3,095,000 1,245,000
- ON REQUEST
18 PALOMA PASHA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 5,995,000 7,995,000 3,595,000 1,245,000
- ON REQUEST