تور ایتالیا

شماره پکیج: تور ایتالیا
مکان ها: رم
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: الیتالیا
تاریخ سفر: شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۶دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
قیمت : از 6,500,000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 -
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 6,500,000 7,500,000 0 0
- ON REQUEST