تور دبی ویژه 20دی تا 14 بهمن 96

شماره پکیج: 96.290-6
مکان ها: دبی
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ایران ایر - ایرعربیا - ماهان
تاریخ سفر: پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
قیمت : از 1.199.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود 26JAN-2FEB(نمایشگاه ARAB HEALTH)تمام هتل ها شارژ دارند لطفا قبل از رزرو حتما چک نمائید

توضیحات :

لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود
26JAN-2FEB(نمایشگاه ARAB HEALTH)تمام هتل ها شارژ دارند لطفا قبل از رزرو حتما چک نمائید

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 PHOENIX
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,199,000 1,569,000 1,259,000 1,059,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
Deira ON REQUEST
2 EMPIRE HOTEL APARTMENT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,339,000 1,679,000 1,349,000 1,059,000
شب اضافه تومان 129,000 259,000 139,000 0
- ON REQUEST
3 DUBAI PALM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,369,000 1,739,000 1,389,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 139,000 0
- ON REQUEST
4 SIGNATURE INN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,389,000 1,769,000 1,399,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 139,000 279,000 139,000 0
- ON REQUEST
5 CITY STAR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,389,000 1,769,000 1,419,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 139,000 0
Salahuddin Road ON REQUEST
6 CALIFORNIA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,389,000 1,719,000 1,389,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 139,000 0
- ON REQUEST
7 CLARIDGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,399,000 1,739,000 1,399,000 1,059,000
شب اضافه تومان 139,000 279,000 139,000 0
- ON REQUEST
8 DELMON PALACE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,419,000 1,839,000 1,409,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 149,000 299,000 149,000 0
- ON REQUEST
9 FORTUNE PEARL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,939,000 1,459,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 159,000 0
DEIRA ON REQUEST
ONLY 10JAN-25JAN
10 ORCHID HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,939,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 159,000 0
DEIRA ON REQUEST
11 MAYFAIR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,939,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 159,000 0
- ON REQUEST
10JAN-25JAN
12 NIHAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,469,000 1,939,000 1,439,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 159,000 0
DEIRA ON REQUEST
13 ST. GEORGE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,489,000 1,979,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 179,000 0
- ON REQUEST
14 AVENUE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,489,000 1,979,000 1,519,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 179,000 0
DEIRA ON REQUEST
10JAN-23JAN
15 ABJAR GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,489,000 1,979,000 1,489,000 1,059,000
شب اضافه تومان 169,000 339,000 179,000 0
- ON REQUEST
16 DELMON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,509,000 2,019,000 1,479,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 169,000 0
Deira ON REQUEST
17 FORTUNE GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,509,000 2,019,000 1,489,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 169,000 0
OMAR BIN KHATAB ON REQUEST
ONLY10JAN-25JAN
18 LAND MARK PLAZA BANIYAS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,509,000 2,019,000 1,469,000 1,059,000
شب اضافه تومان 179,000 359,000 169,000 0
- ON REQUEST
19 BLUE BAY BLACK STONE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,559,000 2,109,000 1,539,000 1,059,000
شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
- ON REQUEST
20 MOSCOW
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,579,000 2,069,000 1,569,000 1,059,000
شب اضافه تومان 219,000 439,000 209,000 0
DEIRA ON REQUEST
21 GRAND CENTRAL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,609,000 2,219,000 1,609,000 1,059,000
شب اضافه تومان 219,000 439,000 209,000 0
Deira ON REQUEST
DLX.R
22 LAND MARK RIQQA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,609,000 2,219,000 1,579,000 1,059,000
شب اضافه تومان 219,000 439,000 209,000 0
DEIRA ON REQUEST
23 SUMMIT HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,609,000 2,219,000 1,579,000 1,059,000
شب اضاقه تومان 219,000 439,000 209,000 0
Deira ON REQUEST
24 SUN& SKY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,629,000 2,259,000 1,619,000 1,059,000
شب اضافه تومان 219,000 439,000 209,000 0
- ON REQUEST
25 SUBA HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,669,000 2,359,000 1,609,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 229,000 0
- ON REQUEST
26 HYATT PALACE AL RIQQA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,669,000 2,359,000 1,509,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 229,000 0
DEIRA ON REQUEST
27 HYATT PALACE DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,669,000 2,359,000 1,509,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 229,000 0
- ON REQUEST
HYATT PALACE DUBAI BANIYAS
28 NIHAL PALACE HOTEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,679,000 2,359,000 1,669,000 1,059,000
شب اضافه تومان 239,000 479,000 229,000 0
- ON REQUEST
ONLY4JAN-23JAN
29 FLORA GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,699,000 2,259,000 1,629,000 1,059,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 239,000 0
Al Rigga Street ON REQUEST
30 CARLTON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,759,000 2,499,000 1,699,000 1,059,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 239,000 0
- ON REQUEST
DLX.R
31 ASIANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,699,000 2,369,000 1,659,000 1,059,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 239,000 0
DEIRA ON REQUEST
SUPERIOR.R
32 AVANI DEIRA DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,799,000 2,579,000 1,729,000 1,059,000
شب اضافه تومان 269,000 539,000 249,000 0
DEIRA ON REQUEST
AVANI ROOM/ ONLY 4JAN-23JAN
33 CITY SEASON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,829,000 2,649,000 1,779,000 1,059,000
شب اضافه تومان 289,000 579,000 269,000 0
DEIRA ON REQUEST
PERMIUM R-ONLY 4JAN-23JAN
34 SWISSOTEL ALGHURAIR DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,829,000 2,609,000 1,739,000 1,059,000
شب اضافه تومان 289,000 579,000 269,000 0
- ON REQUEST
C.R
35 COPTHORNE HOTEL DUBAI
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB تومان 1,869,000 2,729,000 1,769,000 1,059,000
شب اضافه تومان 299,000 599,000 269,000 0
- ON REQUEST
SUPERIOR CITY VIEW ROOM
36 TOWERS ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,889,000 2,779,000 1,699,000 1,059,000
شب اضافه تومان 309,000 619,000 249,000 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
CLASSSIC.R
37 MILLENIUM PLAZA SUPERIOR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,889,000 2,739,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 309,000 619,000 249,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
SUPERIR .R
38 HYATT REGENCY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,929,000 2,829,000 2,059,000 1,059,000
شب اضافه تومان 329,000 659,000 349,000 0
Deira ON REQUEST
HYATT REGENCY CREEK
39 ROSE RAYHAAN BY ROTANA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,949,000 2,759,000 1,849,000 1,059,000
شب اضافه تومان 329,000 659,000 289,000 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
C.R
40 MILLENIUM PLAZA PREMIUM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,999,000 2,979,000 1,869,000 1,059,000
شب اضافه تومان 339,000 679,000 289,000 0
Sheikh Zayed ON REQUEST
41 NASIMA ROYAL(RADISSON ROYAL)
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,129,000 3,239,000 1,959,000 1,059,000
شب اضافه تومان 379,000 759,000 319,000 0
DEIRA ON REQUEST
SUPERIOR .R
42 SHERATON GRAND
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,529,000 4,029,000 0 1,059,000
شب اضافه تومان 519,000 1,039,000 0 0
Sheikh Zayed Road ON REQUEST
DLX.R