تور استانبول ویژه بهمن 96

شماره پکیج: 96.908.1
مکان ها: استانبول
مدت اقامت: 4 شب5 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ایران ایر
تاریخ سفر: جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
قیمت : از 999,000
تغییرات قیمت : لطفا برای دید پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 REYDEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 999,000 1,169,000 939,000 899,000
شب اضافه تومان 49,000 89,000 39,000 0
- ON REQUEST
2 GRAND MILAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,049,000 1,239,000 949,000 899,000
شب اضافه تومان 59,000 99,000 39,000 0
- ON REQUEST
3 WHITE MONARCH
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,139,000 1,419,000 999,000 899,000
شب اضافه تومان 79,000 159,000 59,000 0
- ON REQUEST
4 TULIP CITY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,159,000 1,459,000 1,019,000 899,000
شب اضافه تومان 79,000 159,000 59,000 0
PERA ON REQUEST
5 TULIP PERA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,199,000 1,529,000 1,039,000 899,000
شب اضافه تومان 99,000 199,000 69,000 0
PERA ON REQUEST
6 ICON
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,199,000 1,529,000 1,039,000 899,000
شب اضافه تومان 99,000 199,000 69,000 0
- ON REQUEST
7 KERVANSARAY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,239,000 1,619,000 1,059,000 899,000
شب اضافه تومان 99,000 199,000 69,000 0
- ON REQUEST
8 LIONEL
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,259,000 1,649,000 1,059,000 899,000
شب اضافه تومان 109,000 219,000 69,000 0
FATIH ON REQUEST
9 ASIYAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,329,000 1,799,000 1,099,000 899,000
شب اضافه تومان 119,000 229,000 79,000 0
- ON REQUEST
10 GREEN PARK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,329,000 1,799,000 1,099,000 899,000
شب اضافه تومان 119,000 229,000 79,000 0
MERTER ON REQUEST
11 DEDEMAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,379,000 1,909,000 1,139,000 899,000
شب اضافه تومان 139,000 269,000 79,000 0
BESIKTAS ON REQUEST
12 NOV PLAZA PARK
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,379,000 1,879,000 1,119,000 899,000
شب اضافه تومان 139,000 269,000 79,000 0
- ON REQUEST
13 NOVA PLAZA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,379,000 1,879,000 1,119,000 899,000
شب اضافه تومان 139,000 269,000 79,000 0
TAKSIM ON REQUEST
14 HALIFAKS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,379,000 1,909,000 1,139,000 899,000
شب اضافه تومان 139,000 269,000 79,000 0
- ON REQUEST
15 Midtown Hotel
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,469,000 2,079,000 1,179,000 899,000
شب اضافه تومان 159,000 319,000 89,000 0
- ON REQUEST
16 GRAND OZTANIK.
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,499,000 2,129,000 1,189,000 899,000
شب اضافه تومان 169,000 329,000 89,000 0
TAKSIM ON REQUEST
17 AVANTGARDE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,499,000 2,129,000 1,189,000 899,000
شب اضافه تومان 169,000 329,000 89,000 0
- ON REQUEST
18 GRAND CEVAHIR
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,469,000 2,079,000 1,179,000 899,000
شب اضافه تومان 159,000 319,000 89,000 0
SISLI ON REQUEST
19 METROPOLITAN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,499,000 2,129,000 1,189,000 899,000
شب اضافه تومان 169,000 329,000 89,000 0
TAKSIM ON REQUEST
20 MERCURE TAKSIM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,499,000 2,129,000 1,189,000 899,000
شب اضافه تومان 169,000 329,000 89,000 0
TAKSIM ON REQUEST
21 TAKSIM GONEN
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,599,000 2,329,000 1,239,000 899,000
شب اضافه تومان 199,000 399,000 109,000 0
TAKSIM ON REQUEST
22 POINT TAKSIM
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,799,000 2,729,000 1,349,000 899,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 139,000 0
TAKSIM ON REQUEST
23 ELITE WORLD
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,799,000 2,729,000 1,349,000 899,000
شب اضافه تومان 259,000 519,000 139,000 0
TAKSIM ON REQUEST
24 CONRAD
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,029,000 3,179,000 1,439,000 899,000
شب اضافه تومان 299,000 599,000 159,000 0
BESIKTAS ON REQUEST
25 GRAND HYATT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,129,000 3,399,000 1,499,000 899,000
شب اضافه تومان 339,000 659,000 169,000 0
TAKSIM ON REQUEST
26 HLTON BOSPHOROUS
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 2,129,000 3,399,000 1,499,000 899,000
شب اضافه تومان 339,000 659,000 169,000 0
HARBIYE ON REQUEST

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور استانبول ویژه10 تا 21 اسفند 96

  • ۱۰ اسفند