آفرآنتالیا و مارماریس و کوش آداسی ویژه 25 اسفند

شماره پکیج: اصلاحیه 2
مکان ها: ترکیه ( آنتالیا -مارماریس - کوش آداسی )
مدت اقامت: 6 شب7 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ماهان
تاریخ سفر: جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
قیمت : از 2,195,000
تغییرات قیمت : لطفا برای دید پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

ONLY 16 MAR
لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 ORANGE COUNTY ALANYA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,295,000 3,395,000 2,395,000 1,395,000
آنتالیا ON REQUEST
2 ASKA LARA R.SUIT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,595,000 3,745,000 2,545,000 1,395,000
آنتالیا ON REQUEST
3 CLUB MEGA SARAY
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,745,000 3,995,000 2,595,000 1,395,000
آنتالیا ON REQUEST
4 ASKA LARA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,895,000 4,395,000 2,745,000 1,395,000
آنتالیا ON REQUEST
5 ELEGANCE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,195,000 3,445,000 2,445,000 1,395,000
مارماریس ON REQUEST
6 TURBAN PALACE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,395,000 3,695,000 2,545,000 1,395,000
مارماریس ON REQUEST
7 KUSHADASI GOLF
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 1,995,000 3,195,000 2,395,000 1,395,000
کوش آداسی ON REQUEST
استخر روباز آب گرم
8 LEBLUE
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
UALL تومان 2,495,000 3,395,000 2,445,000 1,395,000
کوش آداسی ON REQUEST
9 FANTASIA
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,495,000 3,395,000 2,445,000 1,395,000
کوش آداسی ON REQUEST
10 RAMADA RESORT
خدمات ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
ALL تومان 2,495,000 3,395,000 2,445,000 1,395,000
کوش آداسی ON REQUEST