تور آنکارا 16 اردیبهشت الی 6 خرداد 97

شماره پکیج: 97.100-11
مکان ها: آنکارا
مدت اقامت: 3 شب4 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: ایران ایر
تاریخ سفر: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
قیمت : از 1.277.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دید پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

توضیحات :

1. راهنمايان تور جهت ترانسفر با تابلوي SAHEL TRAVEL(S.A.T.Tدر فرودگاه به استفبال مسافرين خواهند آمد.
2. كميسيون كودك 12-6 سال نصف بزرگسال وکودک 6-2 بدون کمیسیون ،اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
3. نرخ بليط كودك زير 2سال299.000ومان مي باشد. درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد .
4. شرايط كنسلي هتل تا 48 ساعت قبل از پرواز قابل كنسل كردن و از 24 ساعت به بعد شامل نوشو مي گردد .
5. از افراد بالای 60 سال بایت بیمه مسافرتی مبلغ 60.000 تومان دریافت می گردد.
6. چنانچه مسافر زودتر از زمان رزرو تائید شده از هتل خارج گردد بابت شبهای باقیمانده مبلغی مسترد نمی گردد.
کلیه پرداختهای بانکی مربوط به سافرت ها در انکارا از مسافر دریافت می گردد، انجام خدمات پزشکی سفارت امریکا نفری 30 دلار
وقت سفارت انگلیس:
پکیج E1: شامل پرکردن فرم +واریزی وجه سفارت به صورت انلاین گرفتن وقت سفارت انگلیس + مترجم فارسی+همراهی به سفارت ایران و گرفتن برگه عبور به همراه پاسپورت
از انکارا به تهران :145 دلار
پکیج E2: ارسال مترجم به سفارت انگلیس و گرفتن وکالت از مسافر و گرفتن برگ عبور و ارسال پاسپورت به تهران : 110 دلار
پکیج E3: : ترانسفر و همراهی مترجم به سفارت انگلیس +دریافت برگه عبور از سفارت ایران :60دلار
وقت سفارت کانادا
پکیج C1: شامل پرکردن فرم +واریزی وجه سفارت به بانک +ترانسفر به دفتر VAC و ارائه مدارک و بازگشت به هتل: 110دلار امریکا +200 دلار گانادا
پکیج C2: شامل ترانسفر به دفتر VAC +همراهی مترجم برای پرداخت بانکی و انگشت نگاری و تحویل پرونده : 35 دلار
پیکاپ پاسپورت توریستی: 150 هزارتومان +65 لیر ترکیه
پیکاپ پاسپورت اقامتی: 150 هزارتومان +65 لیر ترکیه
تراول داکیومنت: 150 هزارتومان +65 لیر ترکیه

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 RISSIS
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,277,000 1,525,000 1,007,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,420,000 1,750,000 1,060,000 899,000
- ON REQUEST
2 Etap Bulvar
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,300,000 1,480,000 1,120,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,450,000 1,690,000 1,210,000 899,000
- ON REQUEST
3 SIYAV
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,300,000 1,525,000 1,075,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,450,000 1,750,000 1,150,000 899,000
- ON REQUEST
4 GOLD
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,300,000 1,615,000 1,030,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,450,000 1,870,000 1,090,000 899,000
- ON REQUEST
5 AMAR
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,322,000 1,570,000 1,075,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,480,000 1,810,000 1,150,000 899,000
- ON REQUEST
6 MARYA
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,345,000 1,547,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,510,000 1,780,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
7 LATIFOGLU
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,345,000 1,592,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,510,000 1,840,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
8 Royal Carine
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,345,000 1,570,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,510,000 1,810,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
9 Ankara Royal
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,367,000 1,682,000 1,030,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,540,000 1,960,000 1,090,000 899,000
- ON REQUEST
10 Neva Palas
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,390,000 1,705,000 1,075,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,570,000 1,990,000 1,150,000 899,000
- ON REQUEST
11 CINNAH
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,412,000 1,727,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,600,000 2,020,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
12 RADISSON
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,412,000 1,795,000 1,030,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,600,000 2,110,000 1,090,000 899,000
- ON REQUEST
13 ONYX BUSINESS
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,435,000 1,750,000 0 899,000
BB 4 شب تومان 1,630,000 2,050,000 0 899,000
- ON REQUEST
14 PARK
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,480,000 1,862,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,690,000 2,200,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
15 KENT
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,502,000 1,885,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,720,000 2,230,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
16 BEST WESTERN 2000
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,502,000 1,885,000 0 899,000
BB 4 شب تومان 1,720,000 2,230,000 0 899,000
- ON REQUEST
17 BEST
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,502,000 1,952,000 1,052,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,720,000 2,320,000 1,120,000 899,000
- ON REQUEST
18 DEMONTI
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,525,000 1,952,000 1,097,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,750,000 2,320,000 1,180,000 899,000
- ON REQUEST
19 ANEMON
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,525,000 1,975,000 1,052,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,750,000 2,350,000 1,120,000 899,000
- ON REQUEST
20 DEMORA
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,547,000 1,930,000 1,165,000 899,000
BB 4 شب تومان 178,000 2,290,000 1,270,000 899,000
- ON REQUEST
21 BERA ANKARA
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,480,000 1,885,000 1,075,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,690,000 2,230,000 1,150,000 899,000
- ON REQUEST
22 HILTON
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,592,000 2,020,000 1,142,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,840,000 2,410,000 1,240,000 899,000
- ON REQUEST
23 SWISS
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,637,000 2,222,000 1,030,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,900,000 2,680,000 1,090,000 899,000
- ON REQUEST
24 LATANYA.DEDEMAN
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,637,000 2,222,000 0 899,000
BB 4 شب تومان 1,900,000 2,680,000 0 899,000
- ON REQUEST
25 GRAND ANKARA.RIXOS
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,705,000 2,155,000 1,232,000 899,000
BB 4 شب تومان 1,990,000 2,590,000 1,360,000 899,000
- ON REQUEST
26 SHERATON
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,772,000 2,290,000 1,255,000 899,000
BB 4 شب تومان 2,080,000 2,770,000 1,390,000 899,000
- ON REQUEST
27 HILTON DELUXE
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB تومان 1,930,000 2,020,000 1,142,000 899,000
BB تومان 2,290,000 2,410,000 1,240,000 899,000
- ON REQUEST
28 GRAND ANKARA SUPERIOR
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 1,997,000 2,807,000 1,187,000 899,000
BB 4 شب تومان 2,380,000 3,460,000 1,300,000 899,000
- ON REQUEST
29 SHERATON CLUB .R
خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 شب تومان 2,492,000 3,775,000 1,187,000 899,000
BB 4 شب تومان 3,040,000 4,750,000 1,300,000 899,000
- ON REQUEST

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور آنکارا ویژه تیر ماه الی 8 مرداد ماه از (3 شب)

  • ۰۷ مرداد