تورهای مالزی

 • تور کوالالامپور + پنانگ

 • عمان ایر

 • از 2,390,000

 • ۰۳ بهمن
 • تور کوالالامپور + سنگاپور

 • عمان ایر

 • از 2,630,000

 • ۰۳ بهمن
 • تور کوالالامپور +لنکاوی

 • عمان ایر

 • از 2,870,000

 • ۰۳ بهمن
 • تور مالزی کوالالامپور ویژه بهمن 96

 • عمان ایر

 • از 1,840,000

 • ۰۳ بهمن
 • تور مالزی ( کوالالامپور + لنکاوی)17دی تا 5 بهمن 96

 • ماهان

 • از 2,720,000

 • ۱۷ دی
 • تور مالزی (کوالالامپور + سنگاپور) 11 دی تا5 بهمن

 • ماهان

 • از 2,630,000

 • ۲۱ آبان